For mange pianister heter det foretrekkede stagepiano Nord til fornavn. Den har alle de funksjonene man har bruk for uansett om man står på en scene eller øver hjemme. Men da Yamaha i januar 2021 kom med deres nye serie av stagepianoer, kalt Yamaha YC, fikk Nord en ytterst kompetent konkurrent. Derfor vil vi i denne sammenligningen sette den største modellen i YC-serien, nemlig YC88, opp mot Nord Stage 3 88.

Design

Overordnet sett minder Nord Stage-serien utrolig mye om Yamaha YC-serien. De tre modellene i YC-serien har alle en ekvivalent hos Nord. Her er det snakk om YC88, YC73 og YC61, kontra Stage 3 88, Stage 3 Compact 73 og Electro 6D 61 – sistnevnte er dog ikke en del av Nord Stage-serien. Men det er Nord Stage 3 88 og Yamaha YC88 vi sammenligner. Kikker man på designet av de to stagepianoene er det klart at de ligner hverandre virkelig mye. De er begge bygget opp med samme prinsippet – nemlig i moduler. Som man kan se på bildene nedenfor, består begge stagepianoene av en rekke moduler – orgel, keys, samples, effekter, equaliser, live set, osv. Alt i alt består begge parter av et robust og vintage design som er laget for å holde. 

Tangentmekanikk

Det er noen forskjeller når det gjelder de mekaniske egenskapene. Først og fremst er det tale om to vidt forskjellige tangentmekanikker. Yamaha har i deres YC88 deres egen tangentmekanikk, som kalles Natural Wood Graded Hammer (NW-GH3). Her er det snakk om en tretangent som på et akustisk piano får mer og mer vekt når man beveger seg oppover på klaviaturet.

På Nord Stage 3 88 har Nord fått hjelp fra det Italienske firmaet Fatar, som bl.a. produserer tangenter til digitalpianoer. Tangentmekanikken her heter Fatar TP-40 Hammer Action. 

Man merker tydelig forskjell på de to tangentmekanikkene, uten at den ene tangentmekanikken er bedre enn den andre. Det er naturligvis helt subjektivt hvilke tangenter man liker å bruke, og begge mekanikker gjør seg nyttige til hver deres funksjon. Det hele handler om hva man selv har bruk for. Hos YC88 finner man en tangentmekanikk som for mange føles mer naturlig, i den forstand at de simulerer den akustiske tangentmekanikken mer eksakt. Det kan for mange gi mulighet for et mer nyansert dynamisk uttrykk. Ved Nord Stage 3 88 får man en lettere tangent, som for mange egner seg bedre til for eksempel funk eller jazz.

Orgel og Drawbars

En viktig del av Yamaha’s YC-serie er deres orgelseksjon, hvor man finner fysiske drawbars (skyveknapper). Som det ses på bildet nedenfor, bruker Yamaha en kombinasjon av de fysiske drawbarsene og en LED-indikator. 

På den måten kan man enkelt se hvilke innstillinger som i forveien er laget når man endrer preset. Nord Stage 3 88 har også disse LED-indikatorene, men i stedet for fysiske drawbars, bruker man knapper til å styre orgelseksjonen.

I siste ende er funksjonen på de to orgelseksjonene den samme, men ved Yamaha YC88 får man det estetiske ’look’  – det er også lettere å manøvrere med de fysiske drawbarsene.

Download lyder online. Når det kommer til de to stagepianoers lydunivers, har Nord en fordel. På Nord’s hjemmeside er der nemlig et lydbibliotek tilgjengelig hvor man kan downloade sanger, og legge dem inn på sitt Nord stagepiano. Litt på samme måte kan man på Yamaha YC88 tilføye lyder, men det er ikke rådighet over utvalget av lydene på samme måte som ved Nord. Det skjer nemlig på den måten at det ifm. systemopdateringer eventuelt kan inngå nye lyder.

Nord Stage 3 88 og Yamaha YC88 er begge høyt avanserte stagepianoer, som begge gir et uttall av muligheter når det kommer til å velge og modifisere lyder.

Oppsummering av egenskaper

Hos Yamaha YC88 får man;

  • Et lett og ryddig display
  • Tretangenter som nøye simulerer tangentmekanikken på et akustisk piano, slik at man kan spille nyansert som på et akustisk instrument
  • Fysiske drawbars, som lett kan justeres til den perfekte orgellyd
  • Samples fra det mest innspilte flygelet i musikkhistorien, nemlig fra flyglet Yamaha C7
  • Den ikoniske FM tone generator, som i momentet genererer fantastiske lyder – både orgel-, e.piano- og synthesizerlyder

Hos Nord Stage 3 88 får man;

  • Stor mulighet for å justere lyder og effekter i momentet
  • En masse vellåtende samples – enda et utvalg av ekstra samples på Nords egen hjemmeside
  • En tangentmekanikk som egner seg perfekt til en mer rytmisk orientert spillestil, for eksemel fusion, pop, funk eller Jazz

Konklusjon

Alt i alt blir man ikke skuffet om man kjøper én av disse to stagepianoene. De har begge alt hva man har bruk for, uansett om man sitter hjemme i sin stue eller på en scene.