I denne artiklen har vi kun skrevet ordet "piano" ,og ikke "piano og flygel" for å gjøre den så kort og presis som mulig. Artiklen gjelder derfor også for flygler.

Det som virkelig adskiller et digitalt piano fra et akustisk, er at lydene i et akustisk piano skapes av strenger, hvorimot et digitalt piano bruker en digital lydkilde.

Når man trykker på en tangent på et akustisk piano aktiveres en liten hammer som slår imot den pågjeldende strengen inne i instrumentet. Når strengen vibrerer skaper den lydbølgene. Det er altså ingen strøm eller elektrisitet. 

Men hvordan gjengir man en reliastisk pianolyd? For det første resonerer et akustisk pianos kabinett (samt alle de mekaniske delene), når du spiller på det. Dette bidrar til den overordnede klang. Hver tone på et akustisk piano har dessuten sin egen tonehøyde, men også sine egne kjennetegn. Det har å gjøre med strengenes tykkhet og de mekaniske delene i pianoet som reagerer på den spesifike tonen. Andre ting som dynamikk og romklang kan endre på det samlede lydbildet.

Digital lydkilde

Et digitalt piano er veldig annerledes – i stedet for strenger sitter det inne i pianoet en liten maskin, en digital lydkilde, som produserer pianolyder og avspiller dem gjennom innebygde høyttalere, forsterkere eller et headset. Når du trykker på en tangent blir det registrert av små sensorer, som sender signaler videre gjennom pianoet og lydkilden produserer toner. Men hvordan fungerer denne prosessen rent praktisk? 

Sampling

En metode for å bygge digitale lydkilder er ved bruk av ”samples”. Samples er grundleggende små lydopptak av et musikkinstruments lyd (f.eks piano eller en trompet).

Mange merker bruker samples i deres digitale instrumenter - hva som adskiller dem er disse faktorene:

 1. Det akustiske pianoet som lyden skal tas opp fra (instrumentets tilstand).
 2. Det utstyret som brukes til å fange opp lyden med (mikrofoner) og deres plassering.
 3. De akustiske omgivelsene, hvor man har tatt opp instrumentet.
 4. Etterbehandling og algoritmer som brukes til å modellere tonale interaksjoner, som strengresonans, pedalresonans, kabinettsresonans, naturlig etterklang osv.
 5. Samplenes lengde og mengden av ​​digital hukommelse dedikeret til dem på instrumentet.
 6. Antallet av dynamiske nivåer registrert for hver tone. Jo flere nivåer, jo mer naturlige volum-overganger får du.

Modeling

"Modeling" (eller modellering) er annerledes enn sampling, da denne type teknologi virkelig gjenskaper lyden, i stedet for bare å avspille den. Man oppretter en slags digital ”modell” av de lydbølgene man har innspilt, slik at man har lydene i deres fulle form. Denne prosessen tar høyde for kombinasjonen av toner som blir spilt, deres spesifike, unike resonans og den måten pianoets mange elementer interagerer med hverandre på. Resultatet er en fyldig lyd - komplett med overtoner - som faktisk endrer seg som svar på måten du spiller på. 

Roland

 • SuperNATURAL Modeling

Roland har med deres digitale SuperNATURAL modeling forsøkt å skape et overordnet lydbilde av hele klangen fra et piano, basert på både strengene og instrumentets mekaniske deler. Det finnes tilsvarende "mekaniske" parametre å ta hensyn til i andre slags instrumenter.
Deres teknologi skaper spesifike, digitale modeller av de karakteristiske aspektene av alle de forskjellige instrumenttypene. Den er programmert til å vite hvordan disse parameterne reagerer på forskjellige dynamiske nivåer og nyansene fra en controller som et keyboard, som de ville gjøre i det originale instrumentet.


Rolands SuperNATURAL teknologi skiller seg ut med deres organiske forhold mellom alle de forskjellige tonene, flytende overganger mellom dynamiske nivåer, og deres uavbrudte tone-decay.

 • PureAcoustic Piano Modeling

Baseret på samme idé som deres SuperNATURAL modeling, har Roland utviklet deres sofistikerte "PureAcoustic" sound engine. De har tatt hensyn til de mange fysiske interaksjonene mellom pianoets mekaniske deler – tangentene, hammerne, strengene og resten av kabinettet. PureAcoustic bruker avansert teknologi til å gjengi interaksjonene innen for alle disse aspektene, hvilket resulterer i en vakker og fyldig lyd, som inntil nå kun kunne komme fra et flygel. PureAcoustic-lydkilden bruker to kraftige ”Behavioral Modeling” chips for å oppnå et dypt nivå av kommunikasjon mellom pianoet og pianisten.

 • V-Piano Sound Engine

V-Piano lydkilden overstiger begrensningene i tidligere teknologier med sin revolusjonerende "levende" lyd-kjerne, som gjør det mulig for hver enkelt tone å reagere og utvikle seg naturlig, problemfritt og perfekt. Slik er det ingen bratte skift i hastighet, og tonene ringer naturlig ut - flytende og helt uten loops. Du kan velge mellom vakre utformede vintage-flygler eller skape din egen drømmelyd. Denne lydkilden finnes ofte i synthesizers og workstations.

 • ZEN-Core

ZEN-Core Sound Packs er sjanger-spesifike lydsamlinger som gir deg et ekstra skudd inspirasjon - komplett med dyp editering og programmeringsmuligheter. ZEN-Core sound packs blir lansert hele tiden så din musikk alltid er frisk og oppdatert. Styrken og fleksibiliteten fra ZEN-Core Synthesis System leverer en fantastisk vifte av lyder fra analoge modeling synths til krystallklare flygler.

Kawai

 • Harmonic Imaging

Kawais anerkjente lydteknologi kalles Harmonic Imaging (HI). Kort sagt er Harmonic Imaging en blanding av sampling teknologi og teknikker som sikter mot å produsere den mest realistiske gjengivelse av deres 9-fots konsertflygel som mulig i mindre og bærbare digitale pianoer.

 • Progressive Harmonic Imaging

Kawai's Progressive Harmonic Imaging (PHI) med 88-tangent-sampling bruker en større tonal "database" enn alminnelig Harmonic Imaging for å gi større detaljer i det dynamiske området. Ved å ta opp og gjenskape hver tone individuelt (i stedet for å "strekke" et mindre antall samples) bevares den unike karakteren i hver tone.

 • Harmonic Imaging™ XL (HI-XL)

HI-XL står for “extra-long” fordi Kawai i denne lydkilden forlenger den kritiske delen av anslaget av tonen med opp til 120%, fra deres originale Harmonic Imaging lydkilde. Slik gjenskapes detaljer og egenskaper fra hver enkelt tone mer tydelig og naturlig.

 • SK-EX Rendering

Klangen fra Kawais SK-EX fullstørrelse konsertflygler brukes i Kawais toppmodeller. Shigeru Kawai instrumenter utsmykker konsertsaler og musikkinstitusjoner verden rundt, og er beundret for sin flotte klang og eksepsjonelle dynamiske rekkevidde.
For å gjengi lyden fra et Shigeru flygel digitalt, har Kawai utviklet SK-EX Rendering - en lydkilde som blander multi-channel, 88-key sampling med den nyeste resonans-modellerings-teknologien. Multi-channel sampling fanger opp lyden fra forskjellige punkter i flygelet så en bredere vifte av klanglige detaljer kan gjengis, noe som gir en mer livlig respons på dynamisk udvikling. Denne naturlig uttrykksfulle lyden er ytterligere bygget med resonansalgoritmer som fysisk modellerer de komplekse tonevirkningene som produseres av de mekaniske delene av et akustisk piano. 

Yamaha

 • AMW Stereo Sampling

AWM (Advanced Wave Memory) er et samplings-system som skaper realismen fra et akustisk instrument ved hjelp av digital teknologi til å ta opp instrumentlyden og anvende digital filterteknologi i høy kvalitet til de opptatte audio samplene. Denne lydkilden er et multi-sample-system som vil si at man har tatt opp hver tone i forskjellige dynamiske nivåer. AWM sampling kom første gang på markedet på 80-tallet, og har blitt fornyet og oppdatert jevnlig siden.

 • Pure CF Sound Engine

Yamaha Pure CF Sound Engine er resultatet av mer enn 100 års erfaring med fremstilling av akustiske pianoer, kombinert med den nyeste teknologien og ekspertise i musikk og lyd. Yamaha er en av de førende fremstillerne av digital piano-teknologi og det kan tydelig høres i instrumenter som benytter ”Pure CF Engine”, som er samplet med deres konsertflygler i CF-serien.

 • Yamaha CFX Grand Piano Voice

Yamahas CFX konsertflygel er kjent for sine klare lyse toner og kraftfulle bassklanger. Pianister verden rundt er betatt av den imponerende, rike og uttryksfulle lyden av CFX’en. Til den internasjonale Chopin Competition i 2010 spilte vinneren av konkurransen på et Yamaha CFX, og det har etterfølgende oppnådd anerkjennelse som et av de beste konsertflyglene i moderne tid.

 • Bösendorfer Imperial Grand Piano Voice

Bösendorfer har en unik posisjon blant pianoprodusenter som den eneste produsenten i verden som stadig bruker den wienske tradisjon for håndlaget design. Denne tradisjonen produserer den varme bassens klare diskant og rike tonefarger kjent som "Wiener Klangen". Utviklingen av ​​Bösendorfer-flygler og deres klang har skjedd i forbindelse med berømte komponister/pianister som Johannes Brahms og Johann Strauss, og Franz Liszt. Samples fra dette flyglet kan finnes i Yamahas toppmodeller.