Din kurv close

Delsum
Estimeret total
Din kurv er tom

Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for digitalpiano.no for privatkunder og firmaer, herunder institusjoner:

Digitalpiano.no er eid av:
Digitalpiano.com A/S
Engmarken 22
8220 Brabrand
Danmark
CVR: DK41133198
NUF Org. Nr. 925 013 552 

1. Kjøp hos digitalpiano.no

Kjøpet gjelder i det øyeblikket du som kunde mottar en faktura på e-post fra Digitalpiano.no 

Det tas forbehold for prisfeil mv. som følge av valutaendringer, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, leveringssvikt, avgiftsendringer, utsolgte varer og trykkfeil. Det tas forbehold for utsolgte varer og forsinket leveringstid hos digitalpiano.no’s leverandører.

2. Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25% mva, hvor annet ikke er opplyst. Prisene er kun gjeldende innenfor Norges grenser. Alle kontrakter inngås på norsk. 

3. Salg generelt

Det tas forbehold for slutt kjøpet. Ved trykkfeil og prisendringer hvor prisingen er urimelig lav, forbeholder vi oss, i disse tilfellene, retten til å kansellere en handel å korrigere pris og tekst.

4. Avbestilling

Ønsker du å avbestille eller kansellere en bestilling, må det som utgangspunkt skje på samme dag som du la bestillingen, eller dagen etter før kl. 12.00. Avbestillingen skal skje på mail eller på telefon.

5. Ordrebekreftelse

Digitalpiano.no oppbevarer selve ordrebekreftelsen etter at den er sendt til kunden.

6. Betaling

De mulige betalingsmetoder er som minimum:

  • Visa
  • Mastercard
  • Maestro
  • JCB
  • Amercan Express
  • Visa Electron
  • Etter avtale (kun bedrift)

Betalingsmåten ’etter avtale’ kan kun benyttes av bedrifter og offentlige institusjoner, og kun hvis du i forveien har gjort en betalingsavtale med digitalpiano.no

7. Angrerett

Full angrerett ­- angrer du kjøpet dit, gir digitalpiano.no full returrett. Varen skal returneres i original emballasje, og i ubrukt og uskadet tilstand. Dette skal skje senest 14 dager etter mottakelse av varen. Varer som returneres, skal ledsages av original faktura og returneres uten omkostninger for digitalpiano.no. Varer som returneres uten betalt frakt eller porto avvises av digitalpiano.no. Ved returhandel tilbakebetales beløpet via konto til kunden innen 14 dager. Du kan også bytte til en annen vare, da er prosedyren den samme: send retur, vedlagt en beskrivelse av hva du ønsker i stedet.

BEMERK! Det ytes ingen angrerett på varer som fremstilles spesielt etter kundens individuelle behov, såfremt fremstillingen eller tilpasningen er påbegynt. Fremstillingen eller tilpasningen påbegynnes ved mottakelse av ordren, og angreretten bortfaller derfor.

8. Reklamasjonsrett

Som forbruker har man 5 års reklamasjonsrett, hvilket betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, få pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen (Se forbrukerkjøpsloven §27). Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonsretten er berettiget.

Skulle varen mot formodning gå i stykker under reklamasjonsperioden, repareres denne vederlagsfritt på vårt eller produsentens verksted. Skade på produktet, som skyldes betjeningsfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller grovt misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av reklamasjonsretten.

9. Anvendelse av reklamasjonsretten

Reklamasjon angående feil og mangler, skal meddeles digitalpioano.no innen rimelig tid etter varens mottakelse. Kunden oppfordres på det kraftigste til å avgi erklæring om produktets feil eller mangler i forbindelse med reklamasjonen, og unnlatelse kan bety en forlengelse av hjelpeprosessen grunnet feilsøking. Kunden kan reklamere ved å returnere den defekte vare pr. post til adressen vår. Varer som ikke inngår under reklamasjonsretten og/eller mottas uten forsvarlig emballasje, vil få ny emballasje, og det vil bli oppkrevet et tilsvarende beløp til digitalpiano.no’s utgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer som returneres på etterkrav eller som sendes uten porto, nektes mottatt av digitalpiano.no

10. Tilbakesendte varer som ikke inneholder feil

Ved kundens returnering av defekte eller feil varer til Digitalpiano.no, der feil eller defekt, definert og angitt av kunden, ikke kan konstateres, vil varen bli sendt tilbake til kunden inkl. et testgebyr på 495 kr. pr. halve time. Testgebyret utregnes på bakgrunn av tid brukt i forbindelse med test og feilsøking. Digitalpiano.no forbeholder seg retten til å oppkreve dette gebyret og forsendelsesomkostninger pr. etterkrav, såfremt det ikke foreligger en kredittavtale. Sendes tilbehør med, skal antall og produktbeskrivelse medfølge. Varer bør returneres med fakturakopi, der kjøpstidspunktet for det reklamerte produktet fremgår, da varen ellers vil bli henlagt inntil det foreligger en fakturakopi og evt. feilmelding av produktet. Varer som ikke er omfattet av reklamasjonsretten, og som mottas uten forsvarlig emballasje, vil få ny emballasje, og det vil bli oppkrevd et beløp, tilsvarende våre utgifter til nødvendig og forsvarlig emballasje.

11. Forsvarlig returnering

Alle produkter som returneres til Digitalpiano.no skal være forsvarlig pakket inn. Skade som følge av mangelfull emballasje kan medføre at kundens rettigheter bortfaller. Digitalpiano.no anbefaler at varen returneres via DHL, og at varen sendes som pakke med sporing. På den måten er det mulig å oppspore pakken i DLHs system, og dette vil fjerne enhver tvil om varen er levert tilbake til Digitalpiano.no. Ytterligere har kunden mulighet til å etterlyse pakken såfremt utleveringen ikke har funnet sted. Alle produkter som mottas fra Digitalpiano.no pakket inn i et antistatisk materiale skal returneres innpakket i et tilsvarende materiale. Hvis dette ikke overholdes kan varen ta skade av transporten, og kundens rettigheter kan bortfalle.

12. Personvern, sikkerhet og personopplysninger

I forbindelse med bestillingen, godtar du Digitalpiano.no lagre og bruke informasjonen din. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby tjenesten som du forventer av oss. Digitalpiano.no vil ikke avsløre din personlige informasjon til tredjepart. Under Privacy Act, har du behov, en gang i året, retten til å være en del av den informasjonen vi har lagret om deg. Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev.

13. Er du i tvil?

Såfremt det skulle oppstå tvilsspørsmål, anbefaler digitalpiano.no at henvendelser rettes til info@digitalpiano.no

14. Særlige bestemmelser for næringsdrivende 

De samme salgsbetingelser gjelder, som for forbrukere, men med følgende modifikasjon:

Det er ingen angrerett for næringsdrivende. Varer kan ikke kjøpes som privatkunde i tilfelle av at varen bestilles via en husstand registrert som virksomhet.

Det gjelder 1 års reklamasjonsrett fra opprinnelig fakturadato. Bytting eller reparasjon medfører ikke at en ny periode reklamasjonsrett påbegynnes. Digitalpiano.no forbeholder seg eiendomsrett til varer kjøpt på kreditt, inntil den fulle kjøpesum er overdratt.  

1. Alle omkostninger i forbindelse med håndhevelse av eiendomsforholdet påhviler kjøper.
2. Renter påløper fra forfallsdatoer med 1% pr. påbegynt måned.