Flere og flere digitale instrumenter reklamerer med at de har Bluetooth. Men hva kan man egentlig bruke det til? Og har det noen relevans for deg? Hvis du vil ha svar på disse spørsmålene, kan du lese videre her.

Dette er en guide ment som hjelp til folk som søker viten omkring generell bruk av Bluetooth, og skal ikke anses som faktum.

Hva er Bluetooth?

Bluetooth er overordnet sett en trådløs datanett-forbindelse. Den anvendes i stor grad av PC'er, trådløse høretelefoner og mobiltelefoner. Fordelen med det er at data kan overføres forholdsvis raskt og med et lavt strømforbruk. For at det kan opprettes en forbindelse, skal to enheter forbindes til hverandre. Den ene enheten som oftest er mobiltelefonen eller PC'en, vil fungere som ‘master’, den andre enheten vil typisk være en høyttaler, tastatur eller i dette tilfelde et piano og oppsettes som ‘slave’ enhet. 

Bluetooth i digitale instrumenter

Når man snakker om bluetooth i digitale instrumenter, skal de oppdeles i to kategorier: Midi og audio. De to kategoriene har hvert sitt formål, og noen digitale instrumenter har kun midi og ikke audio. Derfor vil vi nå redegjøre for hva de, hver især gjør i de digitale instrumentene:

 

Midi:

Bluetooth midi vil alltid følge med et digitalt instrument, som sies å ha Bluetooth. Ved å tilslutte din mobil, Ipad, PC eller andre smart-enheter kan instrumentet og din smart-enhet “snakke sammen”. Det vil si at din smartenhet for eksempel kan se hvilken tangent du trykker ned, og også hvor hardt du trykker, men også hvilke pedaler du bruker. Noen merker lager tilhørende apper til deres produkter. I disse appene kan man styre instrumentets funksjoner ved hjelp av din smart-enhet, og på den måten bruke din smartenhet som en fjernkontroll til instrumentet ditt.

Audio:

Den andre formen for Bluetooth du kan finne i et digitalt instrument er Bluetooth audio. Denne Bluetooth-forbindelsen finner man oftest i mid-range produktene og oppover. Man vil igjen tilkoble sin smartenhet til produktet, trådløst, og ideén er at man kan spille av lyd gjennom høyttalerne på instrumentet. Så hvis du har en yndlingssang, kan den spilles av på ditt instrument og man kan i tillegg spille på instrumentet samtidig, så høyttalerne både spiller av sangen og pianoet ditt. Og på noen av de litt større instrumentene vil høyttalerne absolutt kunne måle seg med noen av de dyrere anleggene. 

 

Hvilke utfordringer kan det være?

Det kan forekomme forskjellige utfordringer med å tilkoble din smart-enhet til produktet ditt. Oftest skyldes dette dog, at man ikke er helt inneforstått med hva man kan bruke Bluetooth til. Derfor oppramser vi noen av de problemene her:

 

  • Ikke alle apper og deres funksjoner kan fungere med Bluetooth. Det betyr altså, at selv om instrumentet ditt har Bluetooth, vil det ikke nødvendigvis fungere med alle appene på smart-enheten din. Derfor er det en god idé å lese på selve appen hvorvidt det er mulighet for tilkobling via Bluetooth.

  • Når man gjerne vil tilkoble produktet sitt til sin smart-enhet kan det forekomme at produktet ikke kommer opp på listen av mulige Bluetooth-enheter man kan koble seg til. Dette skyldes at man skal koble til produktet inne fra merkets egen tilhørende app. Heretter vil man være koblet til, og kunne bruke Bluetooth-forbindelsen til å kommunisere med andre apper.

 

  • Hvis du er ute etter å for eksempel få flere lyder til ditt instrument er det riktigt at du kan koble instrument trådløst til din smart-enhet. Her kan du så ha et lydmodul på din smart-enhet og spille lydene herfra. Problemet som oftest vil oppstå her er at det er en vesentlig forsinkelse fra når du trykker tangenten ned, og til det faktisk kommer en lyd fra appen. Dette kan man ikke løse på andre måter enn ved å sette noen ledninger i - slik unngår man forsinkelsen.

 

  • En feil man kan komme til å gjøre er at man kobler seg til produktets Bluetooth audio i tro om at man har koblet seg til produktets midi funksjon. Dette løses enkelt ved å avbryte forbindelsen til Bluetooth audio, og heretter koble seg til Bluetooth midi, og omvendt hvis man savner den andre funksjonen.

FAQ:

Kan jeg koble til høretelefonene mine trådløst?

Nei det er dessverre ikke en mulighet på noen av digitalpianoene, uansett pris, størrelse eller merke. Så kan man selvfølgelig spørre hvorfor? Vi har en idé om at det skyldes at der er for stor forsinkelse når det gjelder en så direkte forbindelse som et trykk på et instrument og så avspilling av lyd i høretelefoner. Derfor er det i prinsippet mulig for merkene å gjøre slik at man kan koble til høretelefoner trådløst, men de har tatt et bevisst valg om å la være, da det er for stor forsinkelse. 

Hvordan kan jeg se om instrumentet mitt kun har midi eller også audio?

Det enkleste er umiddelbart å skru på instrumentet og søke etter Bluetooth-enheter med din smartenhet. Hvis instrumentet ditt reklamerer med å ha Bluetooth, men ikke umiddelbart dukker opp på listen, har instrumentet altså utelukkende kun Bluetooth midi. (Grunden til at den ikke dukker opp under ledige Bluetooth-enheter skyldes at man skal forbinde seg til instrumentet via en app), men hvis du kan se instrumentet, hvor det gjerne skulle stå instrumentets navn, etterfulgt av audio, har du altså både midi og audio Bluetooth i instrumentet ditt.

 

Kan jeg ta opp spillingen min sammen med den avspilte lyden jeg spiller fra telefonen?

På mange av de digitale instrumentene finnes en opptaksfunksjon som kan ta opp ens pianospill, og deretter kan man lytte til ens spill uten å røre tangentene. Man kan dog ikke ta opp den lyden som blir streamet fra ens telefon for eksempel. Så selv om man spiller med på en sang, er det kun ens eget pianospill instrumentet tar opp. Det er derfor kun det man vil kunne høre igjen på opptaket. 

Kawai ES520 W - piano-reisinger.at

Min app virker, men hvordan får jeg lyden til å komme ut av pianoet og ikke min smart-enhet?

Nå har du kanskje kommet frem til at din app virker, og at den fanger opp hvilke tangenter du trykker på. Men lyden kommer ut av smart-enhetens høyttalere, og ikke fra ditt digitalpiano. Dette er en lengre prosess og det kan være nødvendig å kjøpe kabler og annet for å få det til å virke. Hvordan appen's lyd og ditt tangentspill uten forsinkelse kommer ut av høyttalerne på ditt instrument, gjøres på samme måte som du får flere lyder til instrumentet ditt.