Langt de fleste digitalpianoene har i dag mulighet for å bli tilkoblet til en PC. Her skjer det en overføring av såkalt MIDI-signaler. Vurderer du å starte opp med musikkproduksjon kan du med fordel lese denne artikkelen, som setter fokus på hvilke muligheter MIDI kan bringe.

MIDI - Musical Instrument Digital Interface

I løpet av 1980-tallet ble det såkalte ”Musical Instrument Digital Interface”, bedre kjent under akronymet MIDI, normalisert blant musikere i hele verden. I korte trekk er MIDI et avansert kommunikasjonssystem mellom to platformer som veldig nøyaktig kan definere tonelengde, tonehøyde, anslag, volume, og mye mer. På mange måter minner MIDI om noter i og med at det er en toveiskommunikasjon mellom et MIDI-instrument og et software, versus et noteark og en person. I dag understøtter størstedelen av elektroniske instrumenter midi - både via ’USB to host’, MIDI-stik og enda over Bluetooth. Det er derfor en fast del av nesten alle musikkprodusenters hverdag.

Å oprette forbindelse

Aller først er det selvfølgelig viktig å koble pianoet sitt til sin PC. Den letteste måten å gjøre dette på er ved å bruke et USB-stik type B. Inngangen på stagepianoer er ofte plassert bakpå, som på bildet herunder, hvor inngangen er indikert med ”USB - Computer”:

På mange Homepianos sitter denne inngangen dog foran på pianoet - ofte i forbindelse med hodetelefoninngangen. Vær dog oppmerksom på at det ikke er alle digitalpianoer som har den muligheten. Kikk derfor på Digitalpiano.com etter ditt pianos spesifikasjon under Tilkoblingsmuligheter, hvor det skal stå ”USB to Host”.

MIDI og DAW

Neste trinn er å finne et program å bruke denne MIDI-funksjonen i. En personlig anbefaling vil være Garageband, som dog kun finnes til Apple-PCer og telefoner. Garageband er et såkalt ”Digital Audio Workshop”, som i daglig tale kalles DAW-programmer. Det finnes et uttall av disse DAW-programmene:

  • Logic Pro X (Apple)
  • GarageBand (Apple)
  • Ableton Live
  • Reaper
  • Fruit Loops Studio

I grove trekk kan langt de fleste DAW-programmer det samme, men utseende og navigasjonen i programmene er forskjellige.

MIDI og noter

Hvis man arbeider i noteprogrammer som MuseScore og Sibelius, kan man også tilkoble et digitalpiano til sin PC. På den måten kan man gjøre det lettere for seg selv å notere hvilke toner man spiller, hvis man ikke selv er den skarpeste noteleseren.

Som nevnt kan man bruke MIDI sammen med et DAW-program til å ta opp musikk. Det fungerer på den måten at man tilkobler digitalpianoet sitt til PCen via USB-B. Men når man tar opp via MIDI, er det ikke lyd man tar opp, men et MIDI-signal. Det er altså et signal pianoet sender til PCen, som PCen tar opp og deretter omdanner til for eksempel pianolyd.

Når man tar opp et MIDI-signal i sitt DAW-program, vil det typisk se ut som på bildet herunder, hvor de grønne strekene viser hvordan MIDI-signalet ligger:

Dette skjermbildet er tatt fra GarageBand. Typisk kalles denne delen av DAW-programmene for ”piano roll”. Etter at man har tatt opp kan man manuelt endre hver tone, manuelt legge ekstra toner inn med musen, fjerne toner, endre anslaget, lengden, m.m. Alle de grønne ’strekene’ i det såkalte ”piano roll” kan altså anses som en grafisk representasjon av den klassiske forståelsen av notenotasjon, som man kjenner den i dag.

Det er et hav av muligheter når man først dykker ned i MIDI-universet og begynner å utforske. Det finnes mange gratis programmer - både til Mac og PC. Som nevnt er det bl.a. Garageband, som utelukkende kan hentes til Mac, Reaper, og MuseScore. De første to er DAW-programmer, hvorimot MuseScore er et noteprogram. Alle tre programmene er veldig brukervennlige, så selv nybegynnere kan begi seg ut i å lage musikkproduksjoner.