Vi har stängt lördag 3/12 pga. personalutbildning

Din varukorg close

Delsumma
Estimerat totalpris
Din varukorg är tom

Ångerrätt

1. Ångerrätt

Du har rätt till att ångra ditt köpeavtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Avbeställningsperioden är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part (inte transportören) mottog varorna.

För att utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss (Søren Nørregaard Pedersen, Digitalpiano.com A/S, Engmarken 22, 8220 Brabrand, Danmark, info@digitalpiano.com, Telefon: +46 0 700 91 61 91) med hjälp av ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickats per post eller e-post) om ditt beslut att ångra ditt köp. Du kan använda det bifogade formuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerrätts deadlinen är det viktigt att du meddelar oss om ditt val att ångra ditt köpeavtal innan tiden löper ut.

2. Följder med att utnyttja din ångerrätt

När du ångrar ditt köpeavtal återbetalar vi dina kostnader för köpet, exklusive leveranskostnaden, omedelbart och senast 14 dagar från den dag då vi mottagit bekräftelse på att du ångrar ditt köp.

För denna återbetalning använder vi samma betalningsmetod som du använde vid det ursprungliga köpet, såvida du inte du avtalat annat med oss. Du kommer inte, under några omständigheter, behöva betala något extra för några avgifter om du återbetalas. Vi kan vägra att återbetala dig tills vi fått tillbaka varorna, eller tills du har bevis för att du returnerat varorna. Du måste återlämna varorna till oss omedelbart senast 14 dagar från det datum då du informerat oss om att du ångrar köpet. Tidsfristen uppfylls om du skickar in varorna innan perioden på 14 dagar gått ut. Vid nyttjande av ångerrätt betalar du returfrakten till av oss angiven adress. Kostnader kan tillkomma som värdeförlust på produkt på grund av felaktig hantering.

Ångerrätten gäller inte för följande:

  • Leverans av varor som inte är prefabricerade och som har blivit tillverkade individuellt efter köparens specifika önskemål.
  • Leverans av förseglade varor som av hälsoskydd eller hygienskäl och som inte är lämpliga för retur om deras förseglingar blivit borttagna efter leverans.

Ångerrättsformulär

(Om du vill ångra ditt köpeavtal ska du fylla i detta formulär och skicka tillbaka det till oss.)

– Till Kundservice, Digitalpiano.com A/S, Engmarken 22, 8220 Brabrand, Danmark, info@digitalpiano.com

– Härmed ångrar jag/vi (*) det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande Varor (*)/tillhandahållandet av följande tjänst (*)

– Beställt den (*)/mottagit den (*)

– Namnet på köparen

– Köparens address

– Köparens signatur (endast på pappersformat)

– Datum

(*) Ta bort där det inte passar.

3. Speciella instruktioner

Om du finansierar detta köpeavtal med ett lån och senare annullerar det, är du inte längre bunden till låneavtalet, förutsatt att bägge köp utgör en ekonomisk enhet. Detta är speciellt viktigt om vi hjälper dig med att hitta en lånegivare för att finansiera ditt köp, eller om du använder dig av en lånegivare du själv hittar. Om lånet redan registrerats hos oss när avbeställningen träder i kraft, kommer din långivare att ingå ett avtal enligt våra rättigheter och skyldigheter som följd av det finansierade kontraktet till dig angående de rättsliga följderna av avbeställningen. Det gäller dock inte om det nuvarande avtalet berör andra finansiella instrument (t.ex värdepapper, valutakurser eller derivat).

Om du vill undvika en avtalsenlig skyldighet så ska du använda din ångerrätt och dessutom avbryta ditt låneavtal om du har möjligheten.