Your cart close

Välisumma
Estimated total
Your cart is empty

Peruuttamisoikeus

1. Peruuttamisoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa ostosopimuksesi 14 päivän kuluessa ilmoittamatta syytä. Peruutusaika on neljätoista päivää siitä päivästä, joilloin sinä tai kolmas nimeämäsi osapuoli, joka ei ole kuljettaja, otti tavarat haltuunsa.

Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun on selkeästi ilmoitettava meille (Søren Nørregaard Pedersen, Digitalpiano.com A/S, Engmarken 22, 8220 Brabrand, Tanska, info@digitalpiano.com, puhelin: +45 38 10 08 44) päätöksestäsi peruuttaa ostosopimuksesi (esim. kirjeitse, faksilla tai sähköpostiviestillä). Voit halutessasi käyttää oheista lomaketta.

Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät ilmoituksen peruuttamisesta ennen peruutusajan päättymistä.

2. Peruuttamisen jälkeen

Kun olet peruuttanut ostosopimuksesi, palautamme sinulle kaikki maksut, jotka olemme vastaanottaneet sinulta, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että olet valinnut jonkin muun toimitustyypin kuin halvimman tarjoamamme toimituksen). Maksun palautus suoritetaan välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä, kun olemme saaneet ilmoituksen ostosopimuksen peruuttamisesta. Palautus tapahtuu samalla maksuvälineellä, jota käytettiin ostotapahtuman yhteydessä, ellei toisin sovita. Sinua ei missään olosuhteissa veloiteta tästä takaisinmaksusta. Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta siihena asti, kunnes olemme vastannottaneet tavarat tai kunnes olet toimittanut meille todistuksen tavaroiden palautuksesta.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään neljäntoista päivän kuluttua ostosopimuksen peruuttamisesta. Määräaikaa noudatetaan, jos lähetät tavarat 14 päivän sisällä ennen määräajan päättymistä. Asiakas vastaa tavaran palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Sinun on maksettava tavaroiden arvonmenetyksestä vain, jos tämä arvonalennus johtuu käsittelystä, joka ei liity tavaroiden kunnon, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamiseen.

Peruuttamisoikeutta ei ole seuraavilla ostosopimuksilla:

  • Tavaroiden toimitussopimukset, jotka eivät ole esivalmistettuja ja joiden valmistamiseksi kuluttajan yksilöllinen valinta tai päätös on ollut ratkaiseva tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.
  • Sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimitussopimukset, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveyden suojelun tai hygienian vuoksi, jos niiden sinetti on poistettu toimituksen jälkeen.

Peruutuslomake

(Jos haluat peruuttaa ostosopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille)

– Søren Nørregaard Pedersen, Digitalpiano.com A/S, Engmarken 22, 8220 Brabrand, Tanska, info@digitalpiano.com

– Täten peruutan/peruutamme (*) tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen seuraavien tuotteiden
(*)/palveluiden (*) ostamisesta

– Tilattu (*)/vastaanotettu (*)

– Kuluttajan nimi/nimet

– Kuluttajan/kuluttajien osoite

– Kuluttajan/kuluttajien nimikirjoitus (vain paperisiin versioihin)

– Päivämäärä

(*) Tarpeettoman vaihtoehdon voi yliviivata.

3. Erityisohjeet

Jos rahoitat tätä ostosopimusta lainalla ja peruutat sen myöhemmin, et enää ole sidottu lainasopimukseen, mikäli molemmat sopimukset muodostavat taloudellisen yksikön. Tämä on erityisen tärkeää, jos olemme auttaneet sinua löytämään lainanantajan rahoittamaan ostoksesi tai jos käytät itse löytämääsu lainanantajaa. Jos laina on jo rekisteröitynyt meille peruutuksen astuessa voimaan, lainanantajasi sitoutuu oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka koskevat rahoitetun ostosopimuksen peruuttamisen tai palauttamisen oikeudellisia seurauksia. Sitä ei kuitenkaan sovelleta, jos ostosopimus koskee rahoitusinstrumentteja (esimerkiksi arvopapereita, valuuttakursseja tai johdannaisia).

Jos haluat välttää sopimusvelvoitteen, käytä peruutusoikeuttasi ja peruuta myös lainasopimus, jos sinulla on siihen peruutusoikeus.